SOCIEDAD HISTÓRICA Pasar dunha boa idea a un correcto posicionamento de marca
  • #CoordenadasDeUnaMarca
  • #StartupBranding
  • #YoEstuveAllí
  • #CoordenadasDeUnaMarca
  • #StartupBranding
  • #YoEstuveAllí
SOCIEDAD HISTÓRICA

Como pasar dunha boa idea a un correcto posicionamento de marca?

Sociedad Histórica é unha start-up cunha idea xenial: ofrecen viaxes temáticos basados en grandes historias reais. Por exemplo: emular a viaxe de Darwin no Beagle a coñecer a Amazonía tralos pasos de Orellana buscado O Dourado. Cunha idea marabillosa e unha proposta de negocio sólida, Sociedad Histórica encontrouse cun problema de conexión cos usuarios da súa marca ao querer alonxarse demasiado da imaxe dunha axencia de viaxes. O traballo de Fandom consistiu en reorientar o seu posicionamento, mantendo todos os seus valores e diferencias, pero xerando unha oferta recoñecible.

Proyecto Posicionamento estratéxico da marca Categorías Estrategia. Branding.
Fecha 2016
Agencia publicitaria Madrid. Identidad visual grafica

Background

Sociedad Histórica de Expediciones y Viajes naceu da vontade do seu creador, Tito Vivas, un arqueólogo e exiptólogo, que quería construír unha empresa para realizar “viaxes ao pasado”. Non tanto no sentido de viaxes no tempo, se non de tematizar viaxes a través de acontecementos e personaxes históricas reais. O problema de Sociedad Histórica era que non conseguía traducir esa aposta innovadora en vendas.

Agencia Fandom
Sociedad Histórica y Agencia Fandom
Agencia de publicidad y Sociedad Histórica
Sociedad Histórica en Alcalá de Henares
Sociedad Histórica. Agencia de viajes en Alcala de Henares
Sociedad Histórica Alcalá de Henares

Unha axencia diferente, pero unha axencia

Fandom realizou para Sociedad Histórica unha ardua investigación, engadindo unha auditoría de marca, que arroxou uns datos concluíntes sobres os problemas de comunicación da marca. Un dos principais problemas de Sociedad Histórica era que non se presentaba como una axencia de viaxes, incluso dicindo expresamente “non somos unha axencia de viaxes”. As preguntas de moitos potenciais clientes cando se acercaban á marca eran “Entón que é o que facedes?” ou “Pero podo mercar un viaxe?”.aje?”.

A primeira proposta concreta que resultou dos traballos de investigación foi a necesidade de fixar unha declaración de posicionamento que servira para explicar que é exactamente a marca a tódolos seus stakeholders. Engadiúse ao “non somos unha axencia de viaxes” o importantísimo matiz de “non somos unha axencia de viaxes convencional” e enfatizouse de forma indirecta a actividade da empresa ao expresar que se ofrecen “todas as garantías dunha gran axencia e todo o sabor das expedicións de antano”.

UNHA AXENCIA NON CONVENCIONAL

Grazas a unha narrativa de marca e a unha experiencia de usuarios única no sector.

PERO CON TÓDALAS GARANTÍAS

Sociedad Histórica combina esa orixinalidade con toda a solvencia e garantías dunha gran axencia.

Renovación e evocación: YO ESTUVE ALLÍ

Sociedad Histórica lanzouse ao mercado cunha imaxe de época na que os elementos gráficos propios da era victorana completábanse con fotografías do século XIX ou de principios do século XX, cun marcado carácter etnográfico ou, simplemente, nas que primaba máis o seu valor histórico e informativo que o carácter evocador ou suxestivo desas imaxes. Baixo os criterios de Fandom, Sociedad Histórica renovou por completo os seus catálogos e a súa páxina web incorporando fotografías de gran calidade e dun valor paisaxístico que xerase un maior engagement cos seus potenciais consumidores.

Agencia Fandom y Sociedad Histórica
Vista da antiga web de Sociedad Histórica, que foi modificada para darlle unha apariencia máis visual e enfocada nos produtos, isto é, nas grandes viaxes. Na imaxe inferior, xa na nova web, móstrase un despregamento da oferta de viaxes cunha reixa de fotografías atractivas.
Sociedad Histórica #yoestuvealli

E para concentrar toda a esencia da mensaxe nun reclamo poderoso, Fandom propuxo que toda a comunicación da marca Sociedad Histórica xirase arredor do claim “Yo estuve allí”, formulando as viaxes acompñadas sempre dese eslogan.
“Cando Rudyard Kipling escribió El Libro de la Selva. Yo estuve allí”, “cuando Lagreé y Garnier fotografiaron Angkor Wat. Yo estuve allí”, “Cuando Robert Johnson pactó con el diablo. Yo estuve allí”.

O espazo

Como última etapa da renovación da marca Sociedad Histórica, xurdeu a necesidade de contar cun espazo fisico que dotase á imaxe de marca certa solidez para determinados consumidores. Aínda que a actividade principal de Sociedad Histórica debía manterse en internet, dos datos da investigación desprendeuse a necesidade de contar cun local, cun espazo físico, que xerase confianza e tranquilidade nos consumidores máis conservadores e menos acostumados ao comercio electrónico ou simplemente máis remisos a confiar nunha empresa 100% dixital.

Da necesidade fíxose virtude e a sede de Sociedad Histórica deseñouse para convertila nun trampolín da marca, nun espazo que reunise o mellor da súa narrativa e que permitise ademais xerar novos contidos. A decoración inspirouse nos salóns e clubes de cabaleiros londinenses, mesturandoo cun pequeno museo de obxectos e pezas raras reunidas nas viaxes da axencia e tamén unha suxestiva biblioteca de viaxes. Alén de recibir aos clientes, o espazo emprégase para presentacións de libros, conferencias ou pequenas reunións culturais.

Agencia de viajes en Alcala de Henares
42% Aumento da facturación no exercicio posterior ao reposicionamento de marca.
65% Máis peticións de viaxes no exercicio posterior ao reposicionamento de marca.
100% Duplicáronse as visitas no exercicio posterior ao reposicionamento de marca.

Unha marca de referencia no sector

Grazas ao bo facer da xerencia de marca, unido aos traballos de Fandom, Sociedad Histórica conseguiu en moi pouco tempo converterse nunha marca de referencia no sector e competir man a man con outras axencias máis veteranas. En canto as cifras, tra-lo primeiro ano do reposicionamento da marca realizado por Fandom, Sociedad Histórica recibiu un 65% máis de peticións de viaxes, duplicou as visitas a súa web e a facturación aumentou un 42% sobre o exercicios anteriores. Cifras que avalan que as propostas estratéxicas deseñadas por Fandom apuntaban na dirección correcta e que o produto desta startup é sumamente atractivo e conta cunhas previsións extraordinariamente positivas para os próximos anos.